Cooking Paradise เป็นสถาบันสอนทําอาหาร ทั้งอาหารคาว อาหารหวาน และ เครื่องดื่ม เช่น ชานมไข่มุก ขนนปัง, กาแฟนมสด, สเต็ก, สปาเก็ตตี้ ฯลฯ สําหรับผู้ที่มีความสนใจ สามารถทํารับประทานเองได้ภายในบ้าน หรือนํามาประกอบอาชีพเป็นธุรกิจทําร้านของตัวเองได้อีกด้วย โดยสามารถเรียนรู้หลักสูตร พร้อมปฏิบัติจริงจบได้ภายใน1วันและนํามาฝึกฝนต่อ ฝึกสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารมากกว่า 10 ปี
 
 
 
 
 
098-4497790
www.facebook.com/cookingparadiseclub
cookingparadiseclub